Nee, Safe-ID is geen wettelijk legitimatiemiddel. Safe-ID draagt er zorg voor dat de gegevens welke u wenst zichtbaar te maken wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent op de juiste wijze worden weergegeven. Hierdoor kunnen uw naasten direct worden geïnformeerd en beschikken hulpverleners over de juiste informatie om u snel en correct te kunnen helpen.

Posted in: Hulpverlening, Tags