Personen die Safe-ID producten bestellen, afnemen of gebruiken, verstrekken de persoonlijke (medische) gegevens volledig op eigen risico. Safe-ID kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld indien de informatie door de aanvrager niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie waar de QR-code toegang toe verschaft, geschiedt volledig op eigen risico van de aanvrager/gebruiker van Safe-ID /QR-code.

Safe-ID stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website altijd toegankelijk is of naar behoren functioneert (uiteraard zullen wij dit tot een minimum beperken en hebben duidelijke Service Level Agreements met onze providers). Safe-ID vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Safe-ID geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Getoonde producten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid al proberen we dit tot een minimum te beperken.